[***]            Summary:            [***]

1 new Open, 10 new Pro (1 + 9). MSIL.Kraken.v2, Win32.Metamorfo.Banker, Various SSL Certs.

[+++]          Added rules:          [+++]

Open:

2026588 - ET TROJAN MSIL.Kraken.v2 HTTP Pattern (trojan.rules)

Pro:

2833514 - ETPRO TROJAN Win32/TinyNuke CnC Checkin M2 (trojan.rules)
2833515 - ETPRO TROJAN CoinMiner Known Malicious Stratum Authline (2018-11-09 1) (trojan.rules)
2833516 - ETPRO TROJAN Win32.Metamorfo.Banker Checkin (trojan.rules)
2833517 - ETPRO TROJAN Win32.Metamorfo.Banker Init Script GET (trojan.rules)
2833518 - ETPRO TROJAN Backdoor.Win32.Mocker Variant Checkin M3 (trojan.rules)
2833519 - ETPRO TROJAN Observed Malicious SSL Cert (PowerShell Empire CnC) (trojan.rules)
2833520 - ETPRO TROJAN Observed Malicious SSL Cert (SocGholish CnC) (trojan.rules)
2833521 - ETPRO TROJAN Observed Malicious SSL Cert (PredatorTheThief CnC) (trojan.rules)
2833522 - ETPRO TROJAN Observed Malicious SSL Cert (Unknown RAT CnC) (trojan.rules)

[///]     Modified active rules:     [///]

2833187 - ETPRO TROJAN Win32/Metamorfo CnC Checkin (trojan.rules)

Date:
Summary title:
1 new Open, 10 new Pro (1 + 9). MSIL.Kraken.v2, Win32.Metamorfo.Banker, Various SSL Certs.